Naar inhoud

Bestuur

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  De leden van de Raad worden verkozen door de gemeenteraadsleden. Het aantal leden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Elk werkend lid heeft één of meer opvolgers.  

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is verplicht om uit zijn midden een Vast Bureau op te richten. Het Vast Bureau bestaat uit de voorzitter en drie leden van De Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

De Raad delegeert een aantal taken aan aparte comités.  Deze comités zijn samengesteld uit een beperkt aantal raadsleden en hebben elk hun eigen bevoegdheid. Zo heeft OCMW Edegem het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en het Bijzonder Comité voor Seniorenzorg opgericht.


Klik verder in het linkermenu voor meer info over de samenstelling en de bevoegdheden van de bestuursorganen OCMW Edegem.

Aanverwante thema's